۱۱ هزار ساعت آنتن رسانه ملی درون اختیار اهالی پاستور- اخبار رسانه ها – اخبار تسنیم

به گفته گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، جام جم نوشت: از ابتدای فروردین تا آخر دی‌ماه ۱۳۹۷، شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی از جمله شبکه‌های سراسری، برون‌مرزی و استانی حدود ۱۱هزار ساعت برنامه‌ ازبرای انعکاس فعالیت‌های دولت درون قسمت‌های مختلف روی آنتن برده‌اند که این میزان بیش از دو برابر زمانی هست که درون کل سال ۹۶ به اهالی پاستور اختصاص داده شده بود. به گفته جام‌جم، مروری بر آمار برنامه‌های پخش شده از صداوسیما که درون آن رئیس جمهور و اعضای هیات دولت حضور داشته یا با موضوعات مربوط به گفته عملکرد و فعالیت‌های دولت پخش شده هست، نشان می‌دهد که درون ده ماه نخست سال ۹۷، ده هزار و ۸۳۰ ساعت آنتن به این موضوع اختصاص داشته هست. براساس این گفته، رسانه ملی درون بازه زمانی فروردین تا دی‌ماه ۹۷ تلاش کرده فرصت کافی را به انعکاس فعالیت‌های قوه مجریه درون قسمت‌های مختلف اختصاص دهد. قسمت عمده‌ای از این وقت درون اختیار اعضای هیات دولت و نمایندگان قوه مجریه قرار گرفت تا ضمن حضور درون برنامه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی، گفته عملکرد خود را به اطلاع مردم برسانند. درون گفته زیر، نگاه مختصری به انبوه آمارهای اخبار، گفته‌های مکتوب و رادیو و تلویزیونی، ویژه‌برنامه‌ها، مستندها، گفت‌وگوها و ارتباطات زنده درون تعامل معاونت‌های مختلف سازمان با دولت درون سال ۱۳۹۷ شده هست تا این کثرت ارتباط و تعامل به زبان اعداد و ارقام بیان شود.
معاونت سیاسی
معاونت سیاسی با برخورداری از قسمت‌هایی مانند خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر، باشگاه خبرنگاران جوان، پخش اخبار سیما، پخش اخبار صدا، برنامه‌های سیاسی، اخبار استان‌ها، اخبار خارج از کشور و اخبار مکتوب، یکی از قسمت‌های پرترافیک رسانه ملی از نظر تعامل با رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت و مسؤولان دولتی هست. درون یک نگاه کلی، این ارتباط و تعامل مستمر از ابتدای فروردین تا آخر دی سال ۱۳۹۷ عددی معادل ۵۱۵ هزار و ۷۴۹ دقیقه و به عبارتی ۸۵۹۵‌ساعت را نشان می‌دهد.
درصورتیکه بخواهیم نگاهی آماری‌تر و دقیق‌تر به تعامل معاونت سیاسی با دولت بیفکنیم به این صورت بیان می‌شود. درون ده ماه یادشده، قسمت‌های تولیدی اخبار درون معاونت سیاسی شامل ادارات کل اخبار داخلی، خارجی و باشگاه خبرنگاران جوان درون مجموع ۶۹ هزار و ۷۵۲ مورد خبر مکتوب، معادل ۱۰۷ هزار و ۶۹۴ دقیقه، ۴۵۷۳ گفته خبری تلویزیونی معادل ۱۱ هزار و ۶۷۲ دقیقه و ۱۷۹۶ مورد گفته رادیویی، معادل ۳۲۵۲ دقیقه از اخبار و فعالیت‌های دولت تولید کرده‌اند.
درون این مدت وقت پخش اخبار سیما به تعداد ۳۲هزار و ۹۲۸ دفعه، اخبار، گفته‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو، ارتباط زنده و تفسیر و برنامه‌های سیاسی را معادل ۲۷ هزار و ۴۶۳‌دقیقه انعکاس تصویری داده هست. این رقم درون پخش اخبار صدا با همین قالب‌های خبری ۳۴هزار و ۳۴ مرتبه و معادل ۲۸ هزار و ۹۵۹ دقیقه را نشان می‌دهد.
شبکه خبر ارتباط بسیار زیادی با دولت و دولتمردان درون تمام مناصب دولتی داشته هست، به‌طوری که از ابتدای سال۹۷ تا آخر دی، تعداد ۲۷۱هزار و ۶۳۴ مرتبه میکروفن و قاب تصویر این شبکه با قالب‌های خبر، گفته‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو، ارتباط زنده و تفسیر و برنامه‌های سیاسی معادل ۱۶۹ هزار و ۹۸۵ دقیقه معادل ۲۸۳۳ ساعت درون اختیار دولت و دولتمردان بوده هست.
درون قسمت پخش اخبار باید اخبار استان‌ها را هم درون نظر داشت که با عدد ۳۶هزار و ۸۴۴ مورد فعالیت خبری معادل ۶۹هزار و ۵۶۲ دقیقه معادل ۱۱۵۹ ساعت اخبار، پیام‌ها، سفرها و فعالیت‌های دولت را پوشش خبری داده‌اند.
همچنین درون قسمت تولیدات برنامه‌ای درون ده‌ماه یادشده شبکه خبر ۸۳ هزار و ۴۶۰ دقیقه، اداره‌کل برنامه‌های سیاسی ۱۹۰۵ دقیقه برنامه ثابت تلویزیونی و ۱۴۵۲ دقیقه برنامه ثابت رادیویی تولید کرده‌اند.
درون این قسمت، اخبار استان‌ها نیز ۷۵۱۶ دقیقه برنامه تلویزیونی و ۲۸۲۹ دقیقه برنامه رادیویی تولید برنامه داشته هست. درون مجموع معاونت سیاسی معادل ۵۱۵هزار و ۷۴۹ دقیقه به این معنی ۸۵۹۵ ساعت برنامه‌های خود را به منتشر شدن اخبار دولت یا مصاحبه و گفت‌وگو با دولتمردان یا انعکاس فعالیت‌های جاری دولت اختصاص داده هست.
معاونت استان‌ها
سیما و صدای مراکز استان‌ها شامل ده‌ها رادیو و تلویزیون استانی از ابتدای فروردین تا آخر آذر ۱۳۹۷ درون ارتباطی مستمر و دائم با دولت و دولتمردان به‌خصوص مسؤولان استانی بودند. این ارتباط چنان زیاد و اثربخش بوده که استخراج دقیق ساعات و دقایق این تعامل مستمر بسیار دشوار هست؛ ولی آنچه آمارها نشان می‌دهد این هست که درون این ۹ماه، سیمای استان‌ها بیش از ۵۲هزار و ۹۲۰ دقیقه معادل ۸۸۲ ساعت به‌صورت خبر، گفته‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو و مصاحبه و ارتباط زنده اخبار و برنامه‌های دولت را پوشش داده هست. این تعامل درون مدت وقت یادشده ازبرای صدای استان‌ها بیش از ۵۰ هزار و۴۰۰ دقیقه، معادل ۸۴۰ ساعت بوده هست.
آمار کلی یاد شده را درون نگاهی دقیق‌تر می‌توان به این صورت مشاهده کرد. تلویزیون مراکز استان‌ها درون فصل بهار ۲۷۸ ساعت، فصل تابستان ۲۹۶ ساعت و درون فصل پاییز ۳۰۸ ساعت اخبار و فعالیت‌های دولت و دولتمردان را درون استان‌ها پوشش تصویری داده‌اند. همچنین میکروفن و تریبون رادیو مراکز نیز درون فصل بهار ۲۴۸ ساعت، درون تابستان ۳۰۲ ساعت و درون پاییز ۲۹۰ ساعت درون اختیار دولتمردان و منعکس‌کننده اخبار و برنامه‌های دولت بوده هست.
معاونت سیما
تلویزیون درون سال ۹۷ بیش از ۱۲ هزار و ۲۴۰دقیقه، معادل ۲۰۴ ساعت درون تعامل مستمر با رئیس‌جمهور، اعضای هیات دولت و مسؤولان دولتی بوده هست.
آمار یاد شده درون نگاهی فصلی به ترتیب زیر هست: درون سه ماه نخست سال ۹۷ حدود ۴۱ساعت، تابستان ۵۳ ساعت، پاییز ۴۵ساعت و درون سه ماهه پایانی سال حدود ۶۵ساعت بوده و شبکه‌های مختلف تلویزیونی، علاوه بر قسمت‌های مرتبط با معاونت سیاسی، اخبار، رویدادها و فعالیت‌های دولت را پوشش تصویری داده‌اند.
بی‌گمان با توجه به کثرت مسؤولان دولتی و ارتباط مستمر و شبانه‌روزی قسمت‌های مختلف تلویزیونی با مسؤولان، چه به‌صورت زنده و چه به‌صورت تولیدی و ضبط شده، ساعات تعامل رسانه‌ملی با دولت دکتر حسن روحانی بسیار بیشتر از آمارهای استخراج شده ‌هست.
معاونت صدا
معاونت صدا با درون اختیار داشتن شبکه‌های رادیویی اقتصاد، ایران، ورزش، قرآن، فرهنگ، جوان، سلامت، گفت‌وگو، تهران و معارف درون ۹ ماه سال ۱۳۹۷؛ به این معنی از ابتدای فروردین تا آخر آذر، حدود ۱۰۲ هزار و ۳۱ دقیقه و معادل ۱۷۰۰ ساعت به صورت خبر، گفته‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو و مصاحبه و ارتباط زنده درون تعامل با دولت بوده هست…درون سه ماهه نخست سال جمعا ۲۹ هزار و ۶۷۱ دقیقه معادل ۴۹۴ ساعت با موضوع دولت و عملکردهای دولت تولید و پخش برنامه رادیویی داشته هست.
درون سه ماهه دوم سال ۲۶هزار و ۱۶۰ دقیقه معادل ۴۳۶ ساعت و درون سه ماهه سوم، ۴۶ هزار و ۲۰۰ دقیقه معادل ۷۷۰ ساعت مشاهده می‌شود. از میان شبکه‌های رادیویی معاونت صدا، میکروفن رادیوهای گفت‌وگو و سلامت به‌واسطه نوع کارکرد و خط مشی تعریف شده آنها بیشتر از دیگر رادیوها درون اختیار دولت و دولتمردان بوده هست.
معاونت برون‌مرزی
درون یک نگاه کلی، عملکرد معاونت برون‌مرزی درون تعامل با دولت و دولتمردان درون سال ۱۳۹۷ به ترتیب زیر بوده هست:
شبکه‌های برون‌مرزی همان‌شکل که به زبان آمار درون ذیل خواهیم خواند به‌راستی نمایشگر اقدامات و فعالیت‌های دولت درون خارج از مرزهاست. شبکه انگلیسی زبان پرس‌تی‌وی درون مدت وقت ده ماه به این معنی از ابتدای فروردین تا آخر دی ۱۳۹۷ درون چند برنامه خبری تولیدی- گزارشی گفت‌وگومحور یا ارتباط و پخش زنده، انعکاس‌دهنده برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بوده هست.
به عبارت بهتر درون این مدت وقت، بیش از ۵۰۰دقیقه برنامه گفت‌وگومحور، ۸۵۰ دقیقه گفته خبری و ۲۰۰ دقیقه پخش زنده داشته که یا میزبان دولتمردان درون برنامه‌های استودیویی بوده یا دستاوردهای دولت را به‌صورت اخبار و گفته‌های خبری منعکس می‌کرده یا با ارتباط زنده، پیام و حاصل فعالیت‌های آنان را به جهان بازتاب می‌داده هست.
شبکه اسپانیایی زبان هیسپان‌تی‌وی درون مدت وقت ده ماهه ذکر شده، معادل ۳۵۰ دقیقه برنامه گفت‌وگومحور، ۷۱۵ دقیقه گفته خبری و تولیدی و ۱۵۵ دقیقه نیز ارتباط و پخش زنده با موضوع دولت و اقدامات دولتمردان جمهوری اسلامی ایران داشته هست.
شبکه عرب‌زبان العالم نیز درون این مدت وقت به این معنی از ابتدای فروردین تا آخر دی ۱۳۹۷ با تولید و پخش ۱۹۱۱ دقیقه برنامه گفت‌وگومحور، ۱۲۳۰ دقیقه خبر و گفته خبری، ۱۵۰ دقیقه مستند، ۱۴۴ دقیقه برنامه ترکیبی و ۱۴۵۵ دقیقه ارتباط زنده، تعامل بسیار خوبی با دولت داشته هست.
شبکه‌های تلویزیونی الکوثر، سحر آذری، اردو، بالکان، کردی، فرانسه و ۳۲ رادیو به زبان‌های مختلف دنیا نیز به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی بازتاب‌دهنده اخبار و پیام‌های دولت و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران که جمع‌آوری آمار عملکرد این شبکه‌ها با موضوع تعامل رسانه ملی و دولت، خواهان وقت کافی و دقت بسیار دارد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *