هجوم تاریخی ایرانیان با «قلیان» به قلب انگلیسی‌ها- اخبار رسانه ها – اخبار تسنیم

به گفته گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، ۲۳اردیبهشت ماه سالروز تحریم تنباکو و قیام سراسری مردم ایران ازبرای لغو قرارداد رژی هست که میان دولت وقت ایران درون وقت ناصرالدین شاه و یک شرکت انگلیسی به مالکیت ماژور تالبوت بسته شده بود.

 

قراردادی که براساس آن می‌بایست تولید و خرید و فروش توتون و تنباکو ازبرای مدت وقت ۵۰ سال درون انحصار این شرکت قرار می‌گرفت، ولی مخالفت بازرگانان، مردم و علمای دینی، به ویژه‌ی فتوای آیت‌الله میرزای شیرازی سرنوشت دیگری ازبرای آن رقم زده و پیش از اجرای رسمی آن به قهقرای تاریخ پیوست. قیامی که بسیاری از تاریخ نگاران آن را سرآغازی ازبرای انقلاب مشروطه دانسته اند.

اعطای امتیاز تنباکو از کجا شروع شد؟

ازبرای تحقیق این قضیه شاید بد نباشد که نگاهی به عقبه این قضیه بیاندازیم. درون سومین مسافرت ناصر الدین شاه به اروپا بود که درون اثر ولخرجی‌های بسیار خزانه دولتی خالی شده و شاه قاجاری پیش از عزیمت خود از روسیه به انگلستان ازبرای جبران خرج‌های خود امتیازی را درون زمینه کشت، توزیع و فروش توتون و تنباکو به یک تبعه انگلیسی به نام “ماژو تالبوت” واگذار کرد تا این بی پولی را درمان و خرج مسافرت خود را فراهم کند.

پس از آن تالبوت توانست با دادن رشوه‌هایی به درباریان از جمله امین السلطان (فرزند دوم ابراهیم‌خان امین‌السلطان، صدراعظم سه پادشاه قاجار، ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه) نظر موافق شاه را ازبرای انحصار دخانیات، درون مقابل دریافت ۲۵ هزار لیره انگلیسی جلب کند.

تالبوت، رئیس کمپانی رژی ازبرای شروع کار به ایران آمد و فعالیتش را شروع کرد چراکه طبق قرارداد یاد شده باید سالانه ۱۵ هزار لیره به صندوق دولت ایران واریز می‌کرد و درون عوض کشت و فروش توتون و تنباکو را درون انحصار خود می‌گرفت،سیاستی که استعمار پیر انگلستان درون این شکل موارد به کار می‌برد، شخصی را رابط قرار می‌داد که آن شخص امتیاز را دریافت کند، ولی درون اصل امتیاز از آن دولت بریتانیا بود.

قرارداد رژی یکی از هزاران امتیازی که به بیگانگان اعطا شد

با این حال قرارداد رژی تنها امتیاز استعماری نبود که به بیگانگان اهدا شد، درون دوران صدارت امین السلطان امتیازات مهمی به بیگانگان داده شد که با اهمیت‌ترین آن‌ها شامل امتیاز انحصاری تنباکو، فرمان آزادی کشتیرانی درون رود کارون به سود انگلیسی‌ها درون سال ۱۳۰۶ قمری، امتیاز بانک شاهنشاهی و امتیاز لاتاری ۱۳۰۶ به روس‌ها می‌شدند.

 

ناصرالدین شاه از دریافت این امتیاز آنچنان خوشحال بود که به مجرد بازگشت از اروپا فرمانی به این شکل صادر کرد: «خرید و فروش و ساختن درون داخل و خارج کل توتون و تنباکو را که درون ممالک محروسه ایران به عمل آورده می‌شود تا انقضای مدت وقت پنجاه سال از تاریخ امضای این انحصار به ماژور تالبوت و شرکای خودشان واگذاری می‌فرماییم

قراردادی که از سوی مردم بی جواب نماند

ولی از آنجا که مردم ایران درون برابر این ننگ بزرگ تاب نیاوردند، مبارزات خود را از رمضان سال ۱۳۰۸ قمری از تهران شروع کردند، مسیری که سپس به دیگر شهر‌های بزرگ ایران نیز رسید. درون شیراز حاج سیدعلی اکبر فال اسیری، درون تبریز جوادآقا مجتهد تبریزی، درون اصفهان آقا نجفی و درون تهران حاج میرزاحسن مجتهد آشتیانی رهبری قیام مردمی برضد امتیاز انحصار تنباکو را برعهده گرفتند.

درون این میان آیت‌الله میرزای شیرازی که پس از وفات شیخ انصاری به سال ۱۲۸۱ به عنوان مرجع تقلید شیعیان شناخته شده بودند، فتوایی درون خصوص تحریم تنباکو صادر کرد، همین امر بود که، چون فتوای این عالم دینی به تهران رسید وحشت و اضطراب درباریان شاه و امین السلطان را فراگرفت. متن فتوا چنین بود: «بسم ا… الرحمن الرحیم – الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحوکان درون حکم محاربه با امام وقت، عجل الله فرجه، هست«

چیزی نگذشت که حکم این عالم دینی درون سراسر ایران منتشر شد و همه مسلمین از این حکم تبعیت کردند. به زودی قلیان‌ها شکسته شد. مردم درون یک حرکت ملی براساس فتوای دینی جمع شدند و شور و حماسه‌ای بی نظیر را پدید آوردند. این تحریم بیش از همه انگلستان را نگران ساخت، چون گذشته از ضرر اقتصادی حیثیت و اعتبار آن کشور درون همه جهان زیر سوال می‌رفت. کوشش شاه و درباریان ازبرای درون هم شکستن نهضت و قیامی که برضد قرارداد رژی شروع شده بود بی نتیجه ماند و مبارزه با قرارداد حتی به حرمسرای ناصرالدین شاه هم رسید.

بالا گرفتن اعتراض و رسیدن آن به اندرونی ناصرالدین شاه

با ادامه مبارزه مردم ایران با قرارداد رژی، ناصرالدین شاه و امین السلطان سرانجام تصمیم گرفتند که با تبعید میرزای آشتیانی از تهران به شورش‌ها آخر دهند، ولی منتشر شدن این خبر نه تنها از شدت اعتراضات نکاست بلکه به یک قیام عمومی منجر شد تا بدانجا که جان نایب السلطنه کامران میرزا، که درون آن وقت وزیر تهران بود، به خطر افتاد. نویسنده رساله‌ی ” تاریخ دخانیه ” این قیام تاریخی را غوغای عظیم نامیده و نوشته هست: «جمعیت مردم به حدی شد که همه کوچه و بازار‌ها و میدان ارک یک وصله پیوسته زن و مرد بود

درون آخر با وجود تیراندازی قشون قاجار به سمت مردم درون آخر ناصرالدین شاه و درباریان مجبور شدند که درون مقابل قیام مردم تسلیم و این امتیاز را لغو کنند.

تحریم تنباکو سرسلسله قیام‌های آزادی طلبانه درون ایران

لغو امتیاز تنباکو را می‌توان نخستین نمونه از مبارزه مدنی مردم با سلطه استبداد و استعمار عنوان کرد، قیامی که با رهبری روحانیون عنوان نخستین قیام مردمی را درون تاریخ ایران از آن خود کرد. مخالفت با واگذاری امتیاز تجارت تنباکو به بیگانگان، توانست بستر‌های همراهی تجدد‌خواهان و روحانیون را درون کنار مردم بوجود آورد و آن‌ها را به قیام علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی ترغیب کند.

روحانیون بزرگی، چون آیت‌الله میرزای شیرازی با تکیه بر غیرت ملی و اسلامی و پیوند دادن مردم و مذهب نشان دادند که حتی باوجود حکامی نالایق که دل درون گرو غرب بسته اند نیز می‌توان چشم طمع غرب را کور کرد و از سوی دیگر این قیام، روحانیت را به یک شاخص اصلی و هدایت کننده مقاومت‌های مردمی علیه استعمار و استبداد مبدل کرد.

از همین رو شاید غرب و استعمار پیر همواره از پیوند میان روحانیت ومردم ترسی عمیق و ریشه دار درون جانش ریخته و پیوسته درون تلاش هست تا با ایجاد شکاف درون میان مردم و روحانیت از ایجاد پیوند میان این دو خودداری کند، توطئه‌ای که البته تا کنون نتیجه‌ای نداشته و انشالله پس از این نیز با بیداری مردم ایران نقشه‌های شومشان نقش بر آب خوهد شد.

مرجعیت شیعه همواره مانعی درون برابر سلطه انگلستان

درون همین باره محمد مهدی عبد خدایی دبیرکل جمعیت فدائیان اسلام با اشاره به سالروز تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی گفت: مخالفت مردم به همراه روحانیان با شرکت تالبوت یکی از بهترین صحنه و حرکت‌های ملت ایران درون مبارزات سیاسی بود که توانست درون تاریخ سیاسی ایران آغازگر مبارزه جدی مردم بر علیه استعمار و استبداد باشد.

 

وی تحریم تنباکو را مقدمه‌ای بر انقلاب مشروطه دانست و تشریح کرد: مردم ایران درون ابتدا تنها خواستار عدالتخانه بودند و حتی ۴ هزار نفر درون تهران به سفارت انگلستان رفته و تحصن کردند تا خواسته‌شان اجابت شود، ولی پس از وقوع این رخداد مساله مشروطه نیز برایشان اولویت پیدا کرد.

عبدخدایی تصریح کرد: روحانیت شیعه همواره پرچمدار مبارزه با استعمار انگلیس بوده و از همین رو ایرانی که درون آن وقت حدود ۷ ملیون جمعیت داشت، هرگز تحت سلطه انگلیسی که هندوستان را با ۴۰۰ میلیون تحت سلطه قرار داده بود قرار نگرفت، موضوعی که البته کمتر مورد تحقیق اندیشمندان ما قرار گرفته هست.

این فعال سیاسی درون قسمت دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هر وقت مرجعیت شیعه وارد مبارزه علیه انگلستان شد، غرب درون برابر وی صف‌آرایی کرده و حتی تلاش غرب درون مشروطه و تبدیل این نهضت به استبداد رضاخانی هم به سبب سرکوب این موضوع بود، ولی بازهم شاهدیم که تنها انقلاب دینی که درون دنیا رخ داده انقلاب اسلامی هست.

وی درون آخر خاطرنشان کرد: مرجعیت و روحانیت شیعه تنها نهادی درون تاریخ بوده هست که مبارزه علیه استعمار را شروع کرد و از همین جهت هم غرب درون تلاش هست تا مردم شیعه را از روحانیت جدا کند و آنگونه که می‌خواهد منافع خود را دنبال کند، چنانکه امروز شاهد هستیم رسانه‌های غربی نقش عظیمی را دنبال می‌کنند تا جدایی مردم از روحانیت محقق شود هرچند که با آگاهی مردم تا امروز نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند و انشالله پس از این هم نمی‌توانند.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *