پراو

مکانیسم واکنش حلقه زایی برادشر Bradsher cycloaddition – پراو

۲۴ خرداد ۱۳۹۷

حلقه‌ زایی برادشر Bradsher cycloaddition نوعی از واکنش دیلز-آلدر است که با واکنش افزایشی [۴+۲] یک دی‌ان‌ دوست با یک کاتیون آروماتیک مانند آکرودیزینیوم یا ایزوکوئینولین همراه است. این واکنش نخستین بار در سال ۱۹۵۸ میلادی توسط سی. کی. برادشر و تی. دبلیو. جی. سولومونز کشف و توصیف شد. چارلز ک برادشر متولد سال ۱۹۱۲ در شهر پترزبورگ بود، ایشان تز دکترای خود را در دانشگاه هاروارد تحت راهنمایی لوئیس.اف.فیشر (برنده جایزه عوامل لخته شدن خون و سنتز ویتامین K ) آموزش دید و سپس در مقطع فوق دکترا تحت نظارت R.C. Fuson آموزش دید. در ادامه از پراو JamShimi به بررسی کامل مکانیسم واکنش حلقه زایی برادشر می پردازیم

امروزه با استفاده از این روش ترکیبات آروماتیک مختلف و مقالات متعددی چاپ شده است. شمای کلی واکنش حلقه زایی برادشر در زیر مشخص می باشد :

حلقه زایی درون مولکولی برادشر منجر به تشکیل ترکیب آنتراسن از ترکیب اولیه ی ارتو- آسیل دی اریل متان توسط کاتالیزور اسیدی شد یعنی بایستی گروه کربونیل در موقعیت اورتو حلقه باشد. از طرفی دیگر حلقه زایی بین مولکولی برادشر غالبا شامل واکنش دیلز- آلدر از یک پیریدیوم با وینیل اتر یا وینیل سولفید است.