سرزمین منا و رمی جمرات- اخبار خبری – اخبار تسنیم

حامد جعفر‌‌‌‌‌نژاد

صبح روز عیدقربان حاجیان خود را به سرزمین منا رسانده و پس از رمی جمرات و قربانی کردن و تقصیر و حلق ،چند شبی را بیتوته می‌کنندیکی از اعمال واجب درون سرزمین منا سنگباران مادین شیطان هست. این عمل درون روز دهم ذی الحجه (عید قربان)، درون مورد «جمره عقبه» و با هفت سنگ انجام می‌شود و درون روز یازدهم و دوازدهم ذی الحجه درون مورد «جمره اولی و وسطی و عقبه» و ازبرای هر کدام با هفت سنگ انجام می‌شود.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *