پراو

تست هوش و IQ جدید(زیاد دقیق)

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

تست هوش و IQ جدید ماه(زیاد دقیق)

دنیای رویداد جدیدترین و جذابترین اخبار روز جهان ،ایران و البرز

https://telegram.me/radioalborz

تست هوش و IQ جدید ماه(زیاد دقیق)

تست هوش باید پس از خواندن سئوال در عرض فقط ۵ ثانیه به آن پاسخ درست را بدهید در پایان تعداد پاسخهای درست شما ضرب در ۱۰ میشود و میزان آی کیو شما را نشان میدهد (آسانی سوالات شما را گول نخانومد !!!)

۱- بعضی از ماهها ۳۰ روز دارند بعضی ۳۱ روز تعداد ماه ۲۹ روز دارد؟

۲- اگر دکتر به شما ۳ قرص بدهد و بگوید هر نیم تایم ۱ قرص بخور چقدر طول میکانجام گرفت تا پایان قرصها خورده شود؟

۳- من تایم ۸ شب به رختخواب رفتم و تایمم را کوک انجامم که ۹ صبح خانومگ بخانومد وقتی با صدای خانومگ تایم از خواب بیدار انجام گرفتم تعداد تایم خوابیده بودم؟

۴- عدد ۳۰ را به نیم تقسیم کنید وعدد ۱۰ را به حاصل آن اضافه کنید چه عددی به دست می آید؟

۵- مزرعه داری ۱۷ گوسفند خانومده داشت پایان گوسفند هایش به جز ۹ تا آقاند تعداد گوسفند خانومده برایش باقی مانده اســـــت؟

۶- اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی یک دلیلغ نفتی و یک شمع باانجام گرفت نخست کدامیک را روشن میکنید؟

۷- فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود این خرس چه رنگی اســـــت؟

۸- اگر ۲ سیب از ۳ سیب بردارین تعداد سیب دارید؟

۹- حضرت موسی از هر حیوان تعداد تا با خود به کشتی برد؟

۱۰- اگر اتوبوسی را با ۴۳ مسافر از مشهد به سمت پایتخت برانید و در نیشابور ۵ مسافر را پیاده کنید و ۷ مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان ۸ مسافر پیاده و ۴ نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از ۱۴ تایم به پایتخت برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

ارزیابی تست براساس تعداد پاسخهای نادرست سطح هوش

۷تا و افزایش دانش اموز دبستان

۶ تا دانش اموز دبیرستان

۵ تا دانشجو

۲-۳ اســـــتاد دانشگاه

۱ مدیران ارانجام گرفت . . . . .

پاسخ تست ها

۱- پایان ماهها حداقل ۲۹ روز را دارند

۲- یک تایم (شما یک قرص را در تایم ۱ و دیگری را درتایم ۱/۵ و بعدی را در تایم ۲ می خورید)

۳- تایم کوکی نمیتواند شب و روز را تشخیص دهد پس به نخستین تایم ۹ که برسد خانومگ میخانومد که تایم ۹ شب اســـــت

۴- حاصل ۷۰ اســـــت ( تقسیم بر نیم معادل ضرب در ۲ اســـــت)

۵- او ۹ گوسفند خواهد داشت

۶- کبریت

۷- سفید چون خانه ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باانجام گرفت باید در نوک قطب جنوب باانجام گرفت

۸- همان۲ سیب

۹- هیچ( حضرت نوح بود نه حضرت موسی)

۱۰- نیکو خودتونید دیگه( نام خودتان)

منبع:بيتوته

دنیای رویداد جدیدترین و جذابترین اخبار روز جهان ،ایران و البرز

https://telegram.me/radioalborz